Vakkundig - Betrokken - Veelzijdig

Elektrotechniek

Op het gebied van elektrotechniek zijn wij actief op de volgende gebieden:

  • Licht- en krachtinstallaties
  • Data- en telecom netwerken
  • Zwakstroom
  • Zonnepanelen

Inspecties volgens de normen NEN1010 en NEN 3140

Tevens verzorgen wij inspecties van uw elektrische installaties volgens de nieuwste normen NEN1010 en NEN 3140. De norm NEN 1010 en NEN3140 worden gebruikt om de veiligheid van de installaties te garanderen. Het zijn een serie afspraken voor het ontwerpen, aanleggen, veilig gebruik en periodieke inspectie van de elektrische installaties. Deze afspraken bevatten de minimumveiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woning- en utiliteitsbouw en in de industrie moeten voldoen. Het gebruik van de normen wordt aanbevolen in het Bouwbesluit 2003 en de Regeling Bouwbesluit 2003.

 

Overname Luikenhuis Installatietechniek
Per 1 maart 2022 is Luikenhuis Installatietechniek overgenomen door Peters Installatietechniek. Binnen 5 seconden wordt u automatisch doorgestuurd.
Overname Luikenhuis Installatietechniek
Per 1 maart 2022 is Luikenhuis Installatietechniek overgenomen door Peters Installatietechniek. Binnen 5 seconden wordt u automatisch doorgestuurd.